Катедра "Физика, Химия и Екология" ПДФ Печат Е-мейл
logo_fhe Ръководител направление:

доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев

стая: 1327
тел.: (066) 827 412, 0878630981

   
Организатор учебна работа:
инж. Румяна Ганчева Пенчева
  стая: 1418
тел.: (066) 827 359

Кратка история

Катедрите„Физика” и "Химия" са създадени през 1963 г. като самостоятелни катедри на Висшия общотехнически задочен институт – Габрово. През годините преподаватели в катедра „Физика” са били изявени учени като проф. д-р Разум Андрейчин, проф. д-р Мария Молдованова, доц. Иван Петков (основател и първи ръководител на катедрата), доц. д-р Стефан Арменски (Ректор на ТУ Габрово от 1991 до 1994 г.), доц. д-р Лазар Цифудин и доц. д-р Стефчо Йорданов. Ръководители на катедра "Химия" са били: проф. Кръстьо Кулелиев, доц. Денка Савова, доц. Вълко Тодоров, доц. д-р инж. Григор Бояджийски, проф. дтн. инж. Евгений Кънчев. През 1999 г. катедра"Химия" е преименувана в катедра "Химия и Екология" при Технически университет-Габрово.

 

От 2011 година двете катедри са обединени в една обща катедра "Физика, Химия и Екология".

Състав на катедрата

Име и длъжност Стая Телефон E-mail
доц. д-р инж. Пенчо Ангелов Стойчев 1327 (066) 827 412 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
доц. д-р инж. Милена Наткова Колева 1328 (066) 827 321 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р Николай Ангелов Петров 1423 (066) 827 318 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р Пламен Борисов Данаилов 1424 (066) 827 338 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
aс. д-р инж. Драгомир Стоянов Василев 1329 (066) 827 378 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ас. д-р Даниела Господинова Недева 1419 (066) 827 308 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл.ас. д-р инж. Владимир Ненчев Енчев 1425 (066) 827 328 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Хонорувани преподаватели
инж. Румяна Ганчева Пенчева 1316 (066) 827 353 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
       

Катедрата е водеща в обучението на магистърска специалност:

„Опазване на околната среда и устойчиво развитие” - специалността е акредитирана в направление 5.13. "Общо инженерство" с професионална квалификация "Инженер-еколог"

 

Научни направления на работа в катедрата:

 • Изследване и управление на въздействието на лазерното лъчение върху веществото; създаване на технологии за лазерна обработка и на технологични системи;
 • Създаване на методи и уреди за безконтактно измерване, контрол и мониторинг на технологични процеси в индустрията;
 • Методика на обучението по физика;
 • Опазване на околната среда и устойчиво развитие;
 • Пречистване на води;
 • Полимерно материалознание;
 • Обработка и оползотворяване на отпадъци;
 • Техническа безопасност;
 • Осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Каталитичен синтез;
 • Мониторинг на параметри на околната среда.

Международни и национални проекти:

 • Темпус проект AC_JEP 13506 –98 Modular Education in Foreign Language Teaching
 • Темпус  проект СМЕ – 1178- 95
 • Темпус проект IMG - 2116 –96
 • Темпус проект S_JEP 07183-94 “Полимерно материалознание”
 • Темпус проект IB_JEP 13054–98 “Център за обучение по европейски индустриални и екологични стандарти”.
 • Грундвиг 3 проект  GRU3
 • Тематична ЕРАЗЪМ - мрежа по проблемите на обучението в Европа със седалище Гент, Белгия. “European Physics Education Network ” – 2001-2003.
 • Тематична ЕРАЗЪМ - мрежа “TREE Thematic Network Teaching and Research in Engineering in Europe” –  2004-2007;
 • Тематична ЕРАЗЪМ - мрежа „STEPS Stakeholders Tune European Physics Studies“
 • Договор за мобилност № 83167-IC-3-2001-1-BG-ERASMUS-EPS-1,
 • · Договор за мобилност № 83167-IC-I-1-2002-BG-ERASMUS
 • · Договор за мобилност № 83167-IC-2-2003-1-BG-ERASMUS-EUS
 • · Обучение и изследователска дейност в областта на инженерното образование 13574-LLP-1-ITERASMUS-EAM
 • „Еразъм” Интензивна програма № 2009-ЕRA-IP-2 Лазерна техника и методи за лазерно маркиране
 • „Еразъм” Интензивна програма № 2010-ЕRA-IP-4 Лазерна техника и методи за лазерно маркиране
 • „Еразъм” Интензивна програма № 2011-ЕRA10-05088  Лазерна техника и методи за лазерно маркиране
 • „Еразъм” Интензивна програма № 2009– ERA – IP – 4 Лятна школа 2010  "Innovative Lasertechnologien"
 • „Еразъм” Интензивна програма № 2010– ERA – IP – 2 Лятна школа 2011  "Innovative Lasertechnologien"
 • „Еразъм” Интензивна програма № 2011– ERA – IP – 6 Лятна школа 2012  "Innovative Lasertechnologien"
 • „Еразъм” EILC Еразъм интензивен курс по български език
 • F1-06-B-F-PP-160733 „Умения за проектиране на леярски и инжекционно формовани продукти в европейски контекст”
 • BG/ 05/A/PL – 166129  „Усъвършенстване на професионалните умения при създаване на интернет –базирани мултимедийни приложения за обучение и реклама”
 • BG/06/A/PL - 166146 „Повишаване на компетенциите и уменията на студенти в областта на радиожурналистиката”
 • LLP-Ldv-PLM-07-BG-166226 „Повишаване професионалната квалификация на работници в областта на високите технологии”
 • 2008-1-BG-LEO03-00367Повишаване квалификацията на преподавателския състав по инженерна педагогика”
 • 2002-BG/02/ B/F/PP-132088 “Професионално обучение през целия живот по управление на качеството и управление на околната среда за персонал, зает в малки и средни предприятия”
 • 167126-LLP-1-2009-1-IT-KA1-KA1ECETB „Химията навсякъде около нас”
 • BG 051 PO 001 – 3.3.04/28 от 28 август 2009 г. Подкрепа за развитие на научните кадри в областта на инженерните научни изследвания и иновациите.
 • BG051РО001/07/3.3-01 Училищните практики- възможност за усвояване на нови технологии;
 • 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Life Long Learning Programme Comenius Subprogramme – Multilateral Networks - Chemistry is all around Network

 

Научно-техническо сътрудничество:

 • ТУ - Варна
 • НВУ „В. Левски”- В. Търново
 • ПУ „Паисий Хилендарски”

Сътрудничество с фирми:

 • АМК – Габрово;
 • ПУЛСЛАЙТ – София;
 • Лазерен институт – Митвайда, Германия;
 • ЦЕРАТИЦИТ – Габрово;
 • ТЕХНОЛЕС – Габрово;
 • КАРТАЛ – Габрово;
 • ТЕКСТИЛМАШ – Габрово;
 • РИОСВ гр. В. Търново
 • Община Габрово
 • Национален парк „Централен Балкан”
 • Природен парк „Българка

 


 

Последно променен на Вторник, 27 Септември 2016 14:36
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon