Специалност "Стопанско управление" ПДФ Печат Е-мейл

su-1Обучението по специалността „Стопанско управление”, ОКС „бакалавър” съответства на концепцията за академично образование с интердисциплинарен характер. То обвързва всички функционални направления на дейност на бизнес организациите – маркетинг, персонал, финанси и производство, които се допълват с компетенции за комуникация и приложение на компютърните системи и технологии в управлението.

Обучаваните студенти в специалността получават:

Базови икономически и управленски знания - икономикс, икономика на предприятието, информатика, основи на управлението, търговско право, маркетинг, счетоводство, финанси и др.

Специализирани знания за управление на организацията – управление на човешките ресурси, планиране и прогнозиране, стратегическо управление, производствен мениджмънт, управление на иновации и инвестиции,  управление на проекти, управление на качеството и др.

Математически и технологични знания – приложна математика, статистика, количествени методи в управлението, производствени системи и технологии, индустриална електроника, комуникационна техника и технологии, компютърни системи и технологии,  и др.

Знания по избираеми и факултативни дисциплини – екология и опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд, електронен бизнес и др.

В процеса на обучение широко се използват активни методи за обучение, комбинирани със самостоятелна работа, а на мотивираните студенти се предоставя възможност за включване в екипи за научни и практически изследвания.im-2

Специалността „Стопанско управление”, ОКС „магистър” предлага избор на направлението за обучение в специализирани магистърски програми – „Управление на човешките ресурси” и  „Управление на бизнеса”.  Програмата за обучение дава възможност за усвояване на актуални и ориентирани към бъдещето познания и умения за научно управление и администриране на организациите в определените функционални области.

Въз основа на широкопрофилната подготовка на студентите в ОКС „бакалавър” и „магистър” и придобитите ключови компетенции абсолвените са способни да владеят сложните комплекси на професионалното направление в неговото икономическо, управленско, правно и международно измерение и да се включат в интегрираните управленски институционални процеси като самостоятелни, ориентирани към успех мениджъри или като специалисти , участващи в управленските екипи на организациите.

В последните две години преподавателите и студентите от специалността имат реализирани научно-изследователски проекти с актуални и полезни за бизнеса теми. Постигнатите резултати са презентирани от студентите на ежегодната Студентска научна конференция в ТУ-Габрово, студентски конференции в чужбина и от преподавателите в доклади на научни конференции  публикувани статии в престижни издания в България и чужбина.

Последно променен на Петък, 01 Април 2016 14:13
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon