Стопански факултет Печат

Учебни планове на ОКС”Бакалавър”

 

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Специалности:

1. Стопанско управление

2. Публична администрация

 

Професионално направление: 3.8 Икономика

Специалности:

1. Икономика на търговията

 

Професионално направление: 3.4 Социални дейности

Специалности:

1. Социални дейности

 

Професионално направление: 5.13 Общо инженерство

Специалности:

1. Индустриален мениджмънт