Учебни планове
Стопански факултет ПДФ Печат Е-мейл

Учебни планове на ОКС”Бакалавър”

 

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Специалности:

1. Стопанско управление

2. Публична администрация

 

Професионално направление: 3.8 Икономика

Специалности:

1. Икономика на търговията

 

Професионално направление: 3.4 Социални дейности

Специалности:

1. Социални дейности

 

Професионално направление: 5.13 Общо инженерство

Специалности:

1. Индустриален мениджмънт

 
Факултет "Машиностроене и уредостроене" ПДФ Печат Е-мейл

Учебни планове за ОКС "бакалавър"

 

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознание

Специалности:

 1. Tехнология  на материалите и мениджмънт

 

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

Специалности:

 1. Дизайн, техника и технологии в текстила;
 2. Хидравлична,  пневматична и топлинна техника;
 3. Компютърни технологии в машиностроенето;
 4. Мехатроника;
 5. Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника.

 

Професионално направление: 5.13 Общо инженерство

Специалности:

 1. Индустриално инженерство;
 2. Компютърен дизайн в индустрията;
 3. Техника и технологии за опазване на околната среда.

 
Стопански факултет ПДФ Печат Е-мейл

Учебни планове на ОКС”Магистър”

 

Професионално направление: 3.7 Администрация и управление

Специалности:

1. Стопанско управление

Магистърска програма „Управление на човешките ресурси”

Магистърска програма „Управление на бизнеса”

2. Публична администрация

 

Професионално направление: 3.4 Социални дейности

Специалности:

1. Социални дейности

 

Професионално направление: 5.13 Общо инженерство

Специалности:

1. Индустриален мениджмънт

Магистърска програма „Мениджмънт на индустриалното предприятие”

Магистърска програма „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията”

2. Опазване на околната среда и устойчиво развитие

 
Факултет "Машиностроене и уредостроене" ПДФ Печат Е-мейл

Учебни планове за ОКС "магистър"

 

Професионално направление: 5.. Материали и материалознание

Специалности:

 1. Технология на материалите и материалознание

 

Професионално направление: 5.1 Машинно инженерство

Специалности:

 1. Хидравлична и пневматична техника;
 2. Машиностроителна техника и технологии;
 3. Прецизна техника и уредостроене;

 4. Текстилна техника и технологии.

 

Професионално направление: 5.13 Общо инженерство

Специалности:

 1. Индустриално инженерство;
 2. Техника и технологии за опазване на околната среда.

 
ТК - Ловеч ПДФ Печат Е-мейл

Учебни планове на ОКС "Професионален бакалавър"

 

Професионално направление: 5.1 Mашинно инженерство

Специалности:

1. Автомобилно машиностроене

2. Машиностроене

 

Професионално направление:  5.2 Електротехника, електроника и автоматика

Специалности:

1. Електротехника

 

Професионално направление: 5.3 Комуникационна и компютърна техника

Специалности:

1. Компютърни системи и технологии

 


full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon