Преобявен конкурс „Студентска мобилност с цел обучение” ПДФ Печат Е-мейл

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни и национални програми и проекти

сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 801 511

По програма ЕРАЗЪМ  за дейност „Студентска мобилност с цел обучение”

П Р Е О Б Я В Я В А

Конкурса за набиране на студенти (бакалаври, магистри) и докторанти за обучение в чужбина  (ЕДИН СЕМЕСТЪР) през академична 2012 – 2013 година във висши училища на  Германия, Австрия, Литва,и Латвия.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • Заявление;
  • Академична справка за положените до сега изпити  от съответната факултетна канцелария;
  • Документ за владеене на чужд език (ако притежава такъв).

Изисквания към  участващите в конкурса:

1.       Кандидатите да са български граждани,  граждани на държава, участваща в програмата „Учене през целия живот” или постоянно пребиваващи чужденци;

2.       Кандидатите да са записани поне за втора година от следването си  и да имат минимален успех към момента на кандидатстване  4.00;

3.       Студентите, обучаващи се в магистърски програми в ТУ-Габрово, могат да имат завършена бакалавърска степен в друг български университет;

4.       Всеки студент може да получи ЕРАЗЪМ-стипендия само веднъж по време на курса си на обучение в ТУ Габрово;

5.       Зачитат се оценките от изпитите по немски и английски език, положени през миналогодишни конкурси за участие в програма ЕРАЗЪМ.

Срок за подаване на документите:     до 29.11.2012 г.   (стая 3209,  сграда Ректорат).

Изпитът по английски език ще се проведе на 30.11.2012 г.,  12.00 часа,  зала 1323

 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon