Конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания ПДФ Печат Е-мейл

Съгласно Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС № 233 от 10.09.2016 г.се открива конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания.

Заявките за участие в конкурса да се подготвят в съответствие със Системата за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания, да бъдат публикувани в Web-базираната информационна система на електронен адрес www.nis.tugab.bg и разпечатани на хартиен носител, подписани от Ръководителя и членовете на колектива, и да се представят до 17.00 часа на 13.02.2017 г. при сътрудник на Зам.-ректори.

Заявки, които не са представени в посочения срок или не са оформени съгласно изискванията, както и несъдържащите подробна обосновка за изразходване на средствата, да не се допускат до конкурса.

Заповед на Ректора (корекция).

 

 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon