Покана за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ПДФ Печат Е-мейл

П О К А Н А (актуализирана)

към физически и юридически лица и техни обединения

за определяне на Асоциирани партньори по проект Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

 

Във връзка с подготовка на проект изграждане и развитие на Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

От името на партньорите в проекта, се канят да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г.  всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на мехатроника и чисти технологии, и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Лицата  и техните представители трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Насоките за кандидатсване по процедурата.

Срокът, за подаване на писмените заявления, се удължава до 17 часа на 15 декември 2016 г. на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Към заявлението следва да се приложат:

1)Декларация(относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор) Приложение IIа

2) Документи необходими за оценка на проекта - Приложение 1

 

Насоки за кандидатстване

Център за компетентност ИМЕЕСТ

 

 

Документите за участие  и представянето на проекта за център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" са публикувани на следните интернет адреси:

www.tugab.bg  - Технически университет - Габрово

www.tu-sofia.bg- Технически университет - София

www.tu-plovdiv.bg - Технически университет – София, филиал Пловдив

 

 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon