Проект "Аутоклъстер"
autocluster

autocluster1През месец октомври 2008 ТУ-Габрово се включи в обсъждането  за участие в   проект, целящ създаване на  „Аутоклъстер” в югоизточна Европа. На няколко работни срещи с участието на ръководството на Университета беше дискутирана тази възможност. Отчитайки връзките  на ТУ-Габрово с  предприятия в областта и региона, свързани с автомобилната индустрия се подготвиха и изпратиха в срок необходимите документи за кандидатстване до ръководителите на проекта от „Аутоклъстер  Словакия” – гр.Търнава.

На първата работна среща в гр.Търнава  през  октомври 2008, се обсъди необходимостта от създаване на „Аутоклъстер” в страните от югоизточна Европа и действията, които трябва да се извършат по подготовката и изпълнението на проекта. ТУ-Габрово декларира своята готовност за участие и дефинира областите в които може да работи, както по време на проекта така и след неговото приключване.

autocluster2На 23–24 юли 2009 в гр.Търнава се проведе втората работна среща, с която се даде началото на работата по проекта.  На официалното представяне на всеки един от участниците, ТУ-Габрово направи своя презентация и показа направленията в които има потенциал да работи. Обсъдени бяха организацията на управление, лотото и  осемте етапа на проекта.

Проектът е с продължителност три години и основната му цел е през първия етап да се създаде Аутоклъстер за страните от югоизточна Европа, а през втория – всеки от партньорите да да се включи в подходяща тематика от съвременното автомобилостроене и/или “Green cars”.

Работата по проекта започна съгласно приетия работен план. Подготвени и изпратени в Търнава бяха редица документи а също така и информация за подготовката на WEB site на проекта „Аутоклъстер”. Определиха се участниците от страна на ТУ-Габрово и съответно техните отговорности -  доц. дтн Райчо Иларионов – отговорник и финансов ръководител на проекта и  доц.Николай Маджаров – координатор на проекта.  Към проекта ще работят още и изпълнители и  външни експерти.

На 31.07.2009  ТУ-Габрово организира пресконференция, която имаше за цел да даде гласност на идеите на проекта ”Аутоклъстер”. Участваха представители на медиите  от града и областта и представители на фирми имащи отношение към автомобилната промишленост. Събитието беше отразено в средствата за масова информация.

През месец август започна работа по етап WP3.1 от проекта , съгласно методиката разработена от ръководителите на този етап от  „West-Pannon Regional Development Company”, Унгария.  Извършено беше проучване за фирми  и организаии, от  автомобилната индустрия в България.  Посетени  бяха общо 8 фирми и се извърши систематизиранане, относно техните области на действие. Информация за фирма  „EPIQ” Ботевград,  имаща отношение към етап 3 и данни, относно клъстерите в България -  условия  за създаване и видове, беше изпратена до „West-Pannon Regional Development Company”, Унгария. Паралелно с тази дейност се извърши и проучване за  участие на Български фирми и организации в проекти  Interreg и FP7.

От стартирането на проекта в WEB site на ТУ-Габрово ще се публикуват всички действия и резултати от работата по проекта „Аутоклъстер”.
Статистика на посещенията

 

 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon