erazmus_logo
Този сайт е реализиран с финансовата подкрепа от Европейската Комисия по секторна програма „Еразъм”-”Учене през целия живот”. Публикуваните материали отразяват единствено възгледите на авторите. Европейската Комисия и Центърът за човешки ресурси не носят отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.
Преподавателска мобилност
Мобилност с цел преподаване ПДФ Печат Е-мейл

Преподавателската мобилност се осъществява на базата на двустранни договори, сключени между ТУ-Габрово и приемащия чуждестранен университет. Преподавателската мобилност трябва да отговоря на изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа и продължителност минимум два последователни дни и максимум пет последователни дни, без времето за пътуване. За своята дейност преподавателите получават финансова подкрепа. Общият размер на финансовата субсидия се изчислява като се умножат броя на дните на престой, (без дните за пътуване) по единичната дневна ставка за съответната държава. Размерът на субсидията за покриване на дневните разходи е различен за четирите групи държави:

Последно променен на Понеделник, 22 Май 2017 13:29
продължава>
 
Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение ПДФ Печат Е-мейл

Право на участие в мобилност с цел обучение имат всички преподаватели и служители на Технически университет – Габрово. Те могат да участват в програмата с цел обучение само един път в рамките на една академична година. Тази дейност подкрепя професионалното развитие на членовете на преподавателския и административния персонал под формата на обучение в чужбина, обмяна на опит на работното място, наблюдение в партньорско висше училище или друга подходяща организация в чужбина. Преди осъществяването на мобилността е необходимо ТУ-Габрово да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор. За своята дейност преподавателите/служителите получават финансова подкрепа за път и издръжка за периода на обучение. Финансовите правила за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение са същите като правилата за предоставяне на безвъзмездни средства за преподавателска мобилност.

Последно променен на Понеделник, 22 Май 2017 13:36
продължава>
 


full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon