Специалност "Икономика на търговията" ПДФ Печат Е-мейл

itСпециалност „Икономика на търговията” в Технически университет – Габрово е акредитирана от 1999 г. Тя отговаря  на международния опит и стандарти във висшето образование. При осигуряване на обучението се поддържат тесни връзки със сродни университети в страната, както и традиционно международно сътрудничество с КПИ – Киев / Украйна / и Висши училища – Людвигсбург и Митвайда / Германия /.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „бакалавър” -  редовна и задочна форма с продължителност 8 семестъра.

Завършилите получават професионална квалификация икономист.

В процеса на обучение студентите овладяват общоикономическата теория, теорията на пазара, на търговската дейност и придобиват умения:

  • да изучават, оценяват и предвиждат пазарните промени;
  • да организират и оперативно да управляват търговската дейност с всички присъщи и процеси и операции;
  • да владеят методите и инструментариума на икономическия анализ, планирането и прогнозирането и да ги прилагат при управлението на търговската дейност;
  • да познават и следят тенденциите в научно - техническия прогрес и да разработват и провеждат мероприятия за иновиране на търговската дейност;
  • да познават мотивацията на човешкото поведение, да умеят да управляват персонала и отношенията с клиентите и партньорите.

В специалността „Икономика на търговията”  се подготвят   специалисти за най–широко развитата сфера на пазарното стопанство – търговията със стоки и услуги. Завършилите имат компетенциите да създават, организират, оперативно и стратегически да управляват, както дребния и среден бизнес, така също и крупни компании в тази сфера.

Дипломираните икономисти имат възможност да работят като:

  • организатори и управители на собствен бизнес;
  • мениджъри по маркетинг, логистика, продажби, финанси в търговски фирми;
  • търговски представители, агенти, брокери;
  • топмениджъри в търговски фирми и търговски вериги;
  • организатори и ръководители на вериги от търговски обекти.

Последно променен на Петък, 01 Април 2016 14:10
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon