Факултет "Стопански"
image001_s  
Декан:
Доц. д-р инж. Милена Наткова Колева

стая: 3118
тел.: (066) 827 402; (066) 827 321
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Зам. декан УД: Доц. д-р Иванка Велева Стоянова – Тодорова
 
 
стая: 3118
тел.: (066) 827 402; (066) 827 475
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
Зам. декан НИД и КП: Проф. дмн Румен Николов Даскалов
 
 
стая: 6208, 1335
тел.: (066) 827 402; (066) 827 394
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Факултетна канцелария  
Завеждащ административна служба: Ивелина Дянкова Дончева
 
 
стая: 6205
тел.: (066) 827 515
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
 
   
   

Факултетът е създаден с решение на Академичния съвет на Технически университет – Габрово по силата на Закона за академична автономия и Учредителния договор между Университета и “Балканкар” – АД през 1990 г. С решение на Академичния съвет от 26 юли 1995 г. се именува “Инженерно-икономически”, а от 2003 г. носи наименованието Факултет “Стопански”.

Факултетът обучава студенти по акредитирани специалности в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и образователно-квалификационна степен “магистър”.

Обучението се провежда по учебни планове, отговарящи на държавните изисквания и на европейските стандарти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”. Форма на обучение - редовна и задочна

Успешно завършилите обучението придобиват професионална квалификация “бакалавър” и “магистър”.

Получава се диплома с кредити от обучението.

Във факултета се обучават студенти по шест специалности:

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” – два семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност), три семестъра (за завършили бакалавърска степен по специалност от друго професионално направление)  и четири семестъра (за завършили друга област на висше образование). За специалност „Индустриален мениджмънт” - образователно-квалификационна степен „магистър”– продължителността на обучение е съответно 3 и 4 семестъра.

В структурата на факултета има четири катедри:

Международна дейност на  факултет „Стопански”:

  • участие в европейски образователни и научноизследователски програми и проекти;
  • двустранно сътрудничество;
  • участие в международни сдружения и организации.

Факултетът разполага със съвременна материална база.

 

full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon