Катедра "Tехническа механика" ПДФ Печат Е-мейл

Ръководител катедра:
проф. д.т.н. инж. Йордан Тодоров Максимов
стая: 1129, 1224
тел.: (066) 827 312, (066) 827 226
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Организатор учебна работа: Маргарита Кирчева Савова
  стая: 1225
тел.: (066) 827 316
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Кратка история

Катедра "Техническа механика" е създадена през 1965 г. от проф. инж. Иван Дафинов Кисьов, който я оглавява до пенсионирането си през 1973 г. Ръководители на катедрата са били: проф. д-р Цветан Тодоров Джонов (1973-1990), доц. д-р Пейчо Петров Пейчев (1990-1994), доц. д-р Христо Денчев Тепавичаров (1994-1996), доц. д-р Йордан Тончев Йорданов (1996-2008), доц. д-р Мирослав Симеонов Петров (2008-2012), проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов (2012-2016).  Настоящ ръководител катедра е проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов.

Персоналът на катедрата е общо 11 души, от които двама професори, двама доценти, трима главни асистента - доктори, един асистент-доктор, един асистент, един инженер и един организатор учебна работа.

Състав на катедрата

Име и длъжност
Стая
Телефон
E-mail
1129, 1224
(066) 827 312
(066) 827 226
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
1129
(066) 827312
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
1128
(066) 827 362
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
1126
(066) 827 306
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова
1229
(066) 827 336,
(066) 827 326
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р инж. Боян Иванов Стойчев
1227
(066) 827 314
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р инж. Петър Начев Ненчев
1217
(066) 827 297 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ас. д-р инж. Владимир Петров Дунчев
1226
(066) 827 306
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
1230
(066) 827 356,
(066) 827 361
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
1019, 1016
(066) 827 326,
(066) 827 342
 
Маргарита Кирчева Савова - ОУР
1225
(066) 827 316
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Учебни дисциплини:
Образователна квалификационна степен "бакалавър"

 • Теоретична механика
 • Техническа механика
 • Кинетика на телата
 • Приложна механика
 • Съпротивление на материалите
 • Теория на механизмите и машините
 • Машинни елементи
 • Машинни елементи – проект
 • Машинни елементи и механизми
 • Компютърни методи за инженерен анализ
 • Компютъризирана диагностика
 • Задвижващи механизми и устройства
 • Виртуални принципи на моделирането
 • Технология и техника за пречистване на въздуха
 • Основи на дизайнерското проектиране

Образователна квалификационна степен "магистър"

 • Числени методи в механика на непрекъсната среда
 • Компютърни методи в механика на непрекъснатата среда
 • Синтез на манипулатори и роботи
 • Проектиране на механизми
 • Нелинейни задачи по метод на крайните елементи
 • Оптимизации на конструкции по метдо на крайните елементи
 • Теория на експеримента
 • Разработване и внедряване на технически проекти

Учебни лаборатории:

 • Учебна лаборатория по механика (1213)
 • Учебникомпютърнилабораториипо CAD/CAEсистеми (1214; 1215)
 • Учебналабораторияпо тензометрични измервания и изпитване и изследване на материалите (1216)
 • Теория на механизмите и машините (1100)
 • Проектиране и изследване на механизми (1343)

Научноизследователски лаборатории:

 • НИУП „Изпитания на металите”
 • НИУП „Динамика на машините”

Направления за научноизследователска дейност:

 • Повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи чрез управление на създаването на полезни остатъчни напрежения около естественитеимконцентратори
 • Динамика на механизми, машинии механични системи
 • Якостни проблеми при високи и ниски температури
 • Моделиране и оптимизиране на механичните характеристики на машиностроителните материали
 • Компютърни методи за инженерен анализ
 • Механо-математично моделиране и оптимизиране на механични системи с дисипативни процеси
 • Проектиране на машини и съоръжения
 • Синтез и точност на механизмите

Учебници и учебни пособия:

Ангелов И., Петров М. Сборник от задачи по Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2005.

Ангелов И., Петров М. Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2002.

Ангелов И., Петров М., Железарова Д. Конструкционна якост на материалите. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2013.

Джонов Ц., Ангелов И., Петров М. Математическо моделиране и оптимизация на механичните характеристики на стоманите. Габрово, 1995.

Джонов Ц., Петров М. Методическо ръководство за решаване на задачи по метода на крайните елементи (COSMOS/MExplorer1.71). Габрово, УИ “В. Априлов”, 1997.

Джонов, Ц. Т., Максимов Й. Т. Метод на крайните елементи в машиностроенето. Книга 1. Деформационен подход за решаване на ставно-прътови, гредови и рамкови конструкции. Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993.

Дунчева Г. В.Машинни елементи. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2011.

Кузманов, Т. В., Максимов Й. Т., Метев Х. Ц. Неконвенционални технологии в машиностроенето. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2004.

Кузманов, Т. В., Максимов Й. Т., Метев Х. Ц. Съвременни индустриални технологии. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2004.

Максимов Й. Т.,Теоретична механика. Екс – Прес, Габрово, 2016.

Максимов Й. Т.Инженерна механика. Екс – Прес, Габрово, 2009.

Максимов Й. Т.Компютърни методи за инженерен анализ. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1999 (Второ преработено и допълнено издание).

Максимов Й. Т.Кратък курс по съпромат. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1999 (IIпреработено издание).

Максимов Й. Т.Метални конструкции – Част I: Механика на металните конструкции. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2000.

Максимов Й. Т.Съпротивление на материалите. Екс – Прес, Габрово, 2009.

Максимов Й. Т.Тестове по Съпромат. Габрово, 1997.

Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П.Компютърни методи за инженерен анализ. Книга I: Линейна статика на гредови конструкции, Екс – Прес, Габрово, 2014 (Трето допълнено издание).

Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П.Компютърни методи за инженерен анализ. Книга II: Линейна статика на негредови конструкции, Екс – Прес, Габрово, 2005.

Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П.Компютърни методи за инженерен анализ. Книга III: Устойчивост и линейна динамика, Екс-Прес, Габрово, 2010 (Второ преработено издание).

Максимов Й. Т., Стойчев Б. И.Метални конструкции – Част II: Метални конструкции в промишлеността. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2001.

Максимов Й. Т., Христов В. И., Петров М. С. Кратък справочник по съпротивление на материалите. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1996.

Максимов Й. Т., Христов В. И., Петров М. С. Справочник по съпромат. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1998 (Второ преработено и допълнено издание)

Максимов, Й. Т., Бочева Д. Б. Метод на крайните елементи в машиностроенето. Книга 2. Методично ръководство за решаване на ставно-прътови, гредови и рамкови конструкции по матричния метод на преместванията. Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1994.

Маринов М. Й. Ръководство за курсово проектиране по теория на механизмите и машините, Габрово, УИ “В. Априлов”, 2005.

Петров М.Съпротивление на материалите. Ангелов И., Петров М. Сборник от задачи по Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2012.

Петров М., Ангелов И., Стойчев Б., Христов В. Лабораторни упражнения по Съпротивление на материалите. Ангелов И., Петров М. Сборник от задачи по Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2009.

Тепавичаров Х., Валачев Д., Анчев А.Въпроси и задачи по механика за самоподготовка.  Габрово, УИ “В. Априлов”, 2010.

Тепавичаров Х., Валачев Д., Анчев А.Курсови задачи по Механика 1.  Габрово, УИ “В. Априлов”, 2010.

Тепавичаров Х., Валачев Д., Анчев А.Ръководство за решаване на задачи по Статика.  Габрово, УИ “В. Априлов”, 2010.

Последно променен на Четвъртък, 16 Март 2017 09:56
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon