Факултет "Машиностроене и уредостроене"
Декан:
доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев
стая: 3112
тел.: (066) 827 254, (066) 827 222
Зам. декан УД: доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов
  стая: 3112
тел.: (066) 827 519, (066) 827 222
Зам. декан НИД и КП: доц. д-р инж. Христо Недев Христов
  стая: 3112
тел.: (066) 827 275, (066) 827 222
Факултетна канцелария стая: 3103
тел.: (066) 827 236
Завеждащ административна служба:
инж. Петя Йорданова Янкова
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Инспектор:
Люба Миткова Джонова
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

От 19 век град Габрово се обособява като център на занаятите, текстилната и металообработващата промишленост. В момента тук работят най-крупните производители на телфери, режещи инструменти и пластмасови изделия в страната и големи фирми за текстилни, уредостроителни, електротехнически, мебелни и др. изделия.

В град Габрово и един регион от 70-80 километра около него се намират структуроопределящите за страната предприятия за машиностроенето и неговите подотрасли в Казанлък, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Дряново, Трявна, Тетевен, както и единственият завод за автомобили в България.

Факултет "Машиностроене и уредостроене" е създаден с Постановление на Министерски съвет №27/22.07.1983 и до края на 2014г. в него са получили инженерно образование над 9000 машинни инженери.

Академичният състав се състои от висококвалифицирани преподаватели, обединени в 5 катедри:

Факултетът извършва обучение в три акредитирани професионални направления, за образователно – квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”:

Направление “Машинно инженерство”

Направление “Общо инженерство”

Направление “Материали и материалознание”

 

Факултетът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация през 2008 г. за обучение в образователната и научна степен "доктор" по научните специалности:

 1. Материалознание и технология на машиностроителните материали;
 2. Машини и съоръжения за леката промишленост;
 3. Машинознание и машинни елементи;
 4. Металорежещи машини и системи;
 5. Метрология и метрологично осигуряване;
 6. Приложна механика;
 7. Промишлена топлотехника;
 8. Рязане на материалите и режещи инструменти;
 9. Теория на машините, механизмите и автоматичните линии;
 10. Технология на машиностроенето;
 11. Технология на текстилните материали;
 12. Точно уредостроене;
 13. Хидравлични и пневматични задвижвания.

Факултетът разполага с модерна материална база, включваща машини с цифрово програмно управление, роботи, компютърна и измервателна техника.

Всички студенти получават фундаментална подготовка в областта на машинното и общото инженерство, специализирани компютърни умения за моделиране и симулиране на процеси в различни среди, иновативни дизайнерски познания по съвременни CAD-CAM-CAE системи от среден и висок клас, креативни мениджърскии лидерски умения в управлението на големи производствени процеси и цикли.

Учебните планове и програми са разработени съгласно Европейските норми, съгласувани са с водещи фирми в страната и са с много добра кохезия към Университетите от ЕС, което позволява интензивен външен обмен на студенти, докторанти и преподаватели. По време на обучението се извършва международен обмен на студенти за обучение през един или два семестъра по европейската програма Еразъм, както и възможност за получаване на двойна диплома за студентите от специалност „Мехатроника” с Висше училище – Шмалкалден, Германия.

 

full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon