Катедра "Комуникационна техника и технологии" ПДФ Печат Е-мейл
Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

стая: 2206
тел.: (066) 827 202
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Катедрен сайт
 
Организатор учебна работа: Цветелина Иванова Петкова
  стая: 2206
тел.: (066) 827 522
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Кратка история

От 1992/93 учебна година в Технически университет – Габрово започва обучение по специализация "Комуникационна техника и технологии". С решение на Академичния съвет от 23.02.1999 г. (заповед № 38/26.02.1999 г.) е основана едноименната катедра „Комуникационна техника и технологии”. От 1999 г. е разкрита и едноименната специалност „Комуникационна техника и технологии” (КТТ).

За качеството на учебният процес, научно изследователската работа, съвременната материално техническа база и високото ниво на подготовка и квалификация на преподавателите в катедра „КТТ”, може да се съди от получените максимални оценки от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (НАОА).

През годините досега с протоколи №32 / 15.10.2004 г., №38 / 06.11.2009 г. и №28 / 25.09.2015 г. НАОА, дава програмна акредитация на специалност „Комуни­ка­цион­на техника и техно­ло­гии” за образователна и квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” с оценка „много добра”.

В катедрата се провежда обучение по научната и образователна специалност „Комуникационни мрежи и системи” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Акредитирана от НАОА през периода до сега с протоколи №21 / 25.06.2009 г. и № 29 / 02.10.2015 г. с оценка „много добра”.

В резултат на динамично развиващите се комуникации и проявен интерес от страната на бизнеса и кан­ди­датстудентите от учебната 2012/2013 г в катедра „КТТ” започва обучение по специалност „Мо­бил­ни и сателитни комуникации”. Тя е една динамично развиващите се и дава шанс на завършилите да се реализират успешно в този бранш. Учебният процес е осирурен със специализирани лаборатории, обзаведени със съвременна електронно-измервателна, комуникационна и компютърна техника на практически занятия и научни изследвания. От учебната 2016/2017 г в катедра „КТТ” отново приема студенти в редовна и задочна форма на обучение в специалност „КТТ” със актуализирани и осъвременени учебни програми.

Студентите, завършили специалността „Комуникационна техника и технологии” и „Мобилни и сателитни комуникации“, са пълноценно подготвени за:

 • Експлоатация и поддръжка на комуникационни съоръжения и системи за връзка със стандартни и подвижни обекти със стационарно, мобилно и технологично предназначение,
 • Планиране, изграждане и експлоатация на системи за кабелна и сателитна комуникация и цифрови телевизионни системи,
 • Проектиране и изграждане на сигнално-охранителни, пожароизвестителни системи и системи за видеонаблюдение,
 • Изграждане, конфигуриране и мониторинг на компютърни мрежи,
 • Проектиране, конструиране, технология и производство на радиорелейни модули, устройства и системи за телекомуникации, цифрово радио и телевизионно разпръскване.
 • Организационно-управленческа дейност в производствени и маркетингови фирми в сферата на телекомуникациите.

Студентите, завършили специалността „Комуникационна техника и технологии” и „Мобилни и сателитни комуникации“, успешно може да се реализират в следните области:

 • Мобилни, кабелни и сателитни комуникации,
 • Цифрови телевизионни системи – кабелни, наземни и спътникови,
 • Системи с цифровата обработка на видео, аудио и изображения,
 • Компютърни комуникации,
 • Сигнално-охранителна, пожароизвестителна и видеонаблюдателна техника и системи.

Завършилите специалността инженери са получавали и получават поло­жи­тел­ни отзиви от партни­ра­щите с катедрата фирми,  контактите с които са на базата на двустранни интереси и сключени договори.

Състав на катедрата

Име и длъжност Стая Телефон Е-mail
доц. д-р инж. Николай Димитров Ташков 2313 (066) 827 210 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
доц. д-р инж. Пенчо Колев Пенчев 2207
(066) 827 550,
(066) 827 576
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
доц.  д-р инж. Боян Димитров Карапенев 2303 (066) 827 415,
(066) 827 325
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
доц.  д-р инж. Илия Веселинов Неделчев 2218
(066) 827 548,
(066) 827 375
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова 1403 (066) 827 375 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
ас.инж. Наталия Атанасова Върбанова 2204
(066) 827 203
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р инж. Мирослав Стоянов Славов 2207
(066) 827 550,
(066) 827 576
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
гл. ас. д-р инж. Красен Киров Ангелов 1403
(066) 827 388,
(066) 827 325
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
инж. Иван Христов Патев - инженер катедра 2212 (066) 827 511 Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Последно променен на Сряда, 28 Септември 2016 10:19
 
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon