ЕСКТ-пакет
Обобщена практическа информация ПДФ Печат Е-мейл

Университетски кампус

ТУ-Габрово разполага с шест учебни корпуса:

Корпус №1 (Сграда НУК) – в него е съсредоточено обучението на студентите по общообразователните дисциплини;

Корпус №2 и Корпус №2А (сграда „Баждар”) – в близост се намира и най-голямата лекционна зала на Университета – зала Аула;

Корпус №3 (Сграда „Ректорат”) – в него е съсредоточено ръководството на Университета (Ректор, Зам.-Ректори, Деканските ръководства), административните служби, обслужващите звена и офисът на Студентски съвет.

Корпус №4 (Сграда „Университетска библиотека”) – това е мястото, където може да се намери, вземе и прочете необходимата учебна и друга литература, да се ползват компютри в  Интернет залите, както и информация от Университетския кариерен център;

продължава>
 
Обща информация за обучението ПДФ Печат Е-мейл
В Технически университет -  Габрово се обучават студенти по следните специалности:

 

продължава>
 
Организация на учебния процес ПДФ Печат Е-мейл

В Технически университет-Габрово се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификацианна степен (ОКС) „професионален бакалавър по …..”, „бакалавър” и „магистър”, и за образователна и научна степен „доктор”.

продължава>
 


full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon